Searching...

Shiva Panchakshara Stotram

Shankara Panchakshari Stotram, Lord Shiva Stotram, God Shiva, Lord Shiva Lyrics, Panchakshari Stotram, Lord Shiva Stotram Lyrics, Lord Shankara Stotram, Lord Panchakshari Stotram, God Shankara Stotram, Stotram, Panchakshara Stotram 

1. Nagendra haraya trilochanaaya
   Bhasmanga ragaya maheshvaraaya
   Nityaya Shuddhaya digambaraaya
   Tasmai na kaaraaya nama shivaaya.

2. Mandakini salila chandana charchitaaya
   Nandishvara pramathanatha Maheshvaraaya
   Mandaara mukya bahu pushhpa supujitaaya
   Tasmai na kaaraaya nama shivaaya.

3. Shivaaya Gowri vadanaravinda
   Suryaya Daksha dhvara Nashakaaya
   Shri nilakantaya vrushha dhvajaaya
   Tasmai na kaaraaya nama shivaaya.

4. Vasishta kumbhodbhava gautamaadi
   Munindra devarchita shekharaaya
   Chandrarka vaishvanara lochanaaya
   Tasmai na kaaraaya nama shivaaya.

5. Yaksha svarupaya Jatadharaaya
   Pinaka hastaya Sanatanaaya
   Sudivya Dehaya Digambaraaya
   Tasmai na kaaraaya nama shivaaya.

6. Panksara midam punyam - Yah pate chivasaniidov
   Svivaloka mahapnothi - Shivena sahamodathe.

Shiva Panchakshara Stotram
Shiva Panchakshara Stotram

0 comments:

Post a Comment

 
Back to top!