Searching...

Shivashtakam Lyrics

God Shankara Stotram, Stotram, Shiva Ashtakam, Shiva ashtakam Lyrics, Lord Shiva Prayers, Lord Shiva Stotras, Shiva Ashtaka Stotram, Lord Shiva Songs, Lord Shiva Stotram, God Shiva, Lord Shiva Lyrics, Shivashtakam Stotram, Octet of Lord Shiva, Lord Shiva Stotram Lyrics, Lord Shankara Stotram, Lord Shivashtakam Stotram, Shiva Ashtakam Stotram 

1. Prabhum Prananatham Vibhum Vishvanatham
   Jagannathanatham Sadanandabhajam
   Bhavadbhavya Bhuteshvaram Bhutanatham
   Shivam Shankaram Shambhu Mishana Meede.

2. Gale Rundamaalam Tanau Sarpajalam
   Mahakalakalam Ganeshadhipalam
   Jatajutagangottarangairvishalam
   Shivam Shankaram Shambhu Mishana Meede.

3. Muda Maakaram Mandanam Mandayantam
   Mahamandalam Bhasmabhushhadharamtam
   Anadim Hyaparam Mahamohamaaram
   Shivam Shankaram Shambhu Mishana Meede.

4. Vatadhonivasam Mahattattahasam
   Mahapapanasham Sada Suprakasham
   Girisham Ganesham Suresham Mahesham
   Shivam Shankaram Shambhu Mishana Meede.

5. Girindratmajasangrahitardhadeham
   Girau Samsthitam Sarpaharam Suresham
   Parabrahma Brahmadibhirvandhyamanam
   Shivam Shankaram Shambhu Mishana Meede.

6. Kapalam Trishulam Karabhyam Dadhanam
   Padambhojanamraya Kamam Dadanam
   Balivardayanam Suraanaam Pradhanam
   Shivam Shankaram Shambhu Mishana Meede.

7. Sharachchandragatram Ganananda Patram
   Trinetram Pavitram Dhaneshasya Mitram
   Aparnakalatram sada Saccharitram
   Shivam Shankaram Shambhu Mishana Meede.

8. Haram Sarpaharam Chitabhuviharam
   Bhavam Vedasaram Sada Nirvikaram
   Smashaane Vasantam Manojam Dahantam
   Shivam Shankaram Shambhu Mishana Meede.

9. Svayam Yah Prabhate Narah Shulapane
   Patheth Sravada Bragasevanurakta
   Saputram Dhanam Dhanyamitre Kalatram
   Vichitram Samaradya Moksham Prayati.

Shivashtakam Lyrics
Shivashtakam Lyrics

0 comments:

Post a Comment

 
Back to top!