Searching...

Saraswati Stotram Lyrics

12 names of Saraswati, Shree Saraswati Stotram, Saraswati Puja, Shree Saraswati Lyrics, Saraswati Stotram, Sri Panchami 2015, Goddess Saraswati Ashtakam, 12 Names of Goddess Saraswati, Saraswati Dwadasha namavali Lyrics, Saraswathi Devi Stotram, Goddess Saraswati Stuthi, Saraswati Stotrams - Saraswati Mantrams, Shri Saraswathi Stotram, Vasant Panchami, Saraswati Stuti, Saraswati Stotram, Saraswati, Goddess Devi Stotram, Sree Saraswati Ashtakam, Saraswati Slokas, Saraswati Devi Slokas

Saraswati Stotram chant on three times a day i.e at early morning, Afternoon, and Evening will fulfill the dreams.

Saraswati Stotram Lyrics
Saraswati Stotram Lyrics
1  Saraswati tviyam drusta Veenapusthaka dharini
   Hamsavaha samayuktha Vidyaadanakari mama.

2  Prathamam Bharathi nama Dwithiyam cha Saraswati
   Truthiyam Sharadadevi Chathurtham Hamsavahana.

3  Panchamam Jagathi kyatham Shastam Vageswari tatha
   Koumari Sapthamam proktham Astakam Brahmacharini.

4  Navamam Bhuddi dhatri cha Dashamam varadayini
   Ekadasham Kshdra ghanta Dwadasham Bhuvaneswari.

5  Brahmi dwadasha naamani Trisandyam yah pate narah
   Sarva siddikari tasya Prasanna Parameswari
   Same vasathu gihvagre Brahmarupa Saraswati.


Prathamam means first, Dwithiyam means Second, Truthiyam means three, Chathurtham means four, Panchamam means Five,
Shastam means Six, Sapthamam means Seven, Astakam means Eight, Navamam means Nine, Dashamam means Ten,
Ekadasham means Eleven and Dwadasham means Twelve.

0 comments:

Post a Comment

 
Back to top!