Searching...

Ganesh Slokas

Lord Ganesh Slokas, Vinayaka Slokas, Lord Ganesh, Ganapathi Slokas, Lord Ganapathi, God Vinayaka, Vigneshwara Slokas, Lord Vignesh

1. Shuklaambara Dharam Vishnum - Shashi Varnam Chatur Bhujam
   Prasanna Vadanam Dhyaaye - Sarva Vighna Upashaanthaye.

2. Aagajanana Padmarkam - Gajanana Maheswaram
   Anekadantam Bhaktanam - Ekadanta Upasma he.

Ganesh Slokas
Ganesh Slokas

0 comments:

Post a Comment

 
Back to top!