Searching...

Sri Venkatesa Suprabhatam

Sri Venkatesawara Suprabhatam, Lord Venkatesha, Vaikunta Ekadasi, God Srinivasa, Shri Venkatesawara Suprabhatam, Tirumala Venkatesha, Lord Venkatesha Stotra, Lord Srinivasa, Tirumala Srinivasa, God Venkatesha, Lord Vishnu, Tirumala Tirupathi, Shri Venkatesa Suprabhatam, Balaji Suprabhatam

1  Kowsalyaa SuPrajaa Rama Purva Sandhya Pravartate
   Uttistta Narashardula Kartavyam Daivamahnikam.
   Uttistouttista Govinda Uttista Garudadvaja
   Uttista Kamalakanta Trilokyam Mangalam Kuru.

2  Maata Samasta Jagataam Madhukaita bhareh
   Vaksho Viharini Manohara Divya Muurte
   Shri Svamini ShritaJana Priyadanashile
   Shri Vengkatesha dayite Tava Suprabhatam.

3  Tava Suprabhatam Aravinda Lochane
   Bhavatu Prasanna Mukha Chandramandale
   Vidhi Shankarendra Vanitabhi Darchithe
   Vrusha Shaila Nada dayite Dayanide.

4  Atryaadi Sapta Rushaya Samupasya Sandhyam
   Aakasha Sindhu Kamalani Manoharani
   Aadaya Padayugam Archayitum Prapanah
   Sheshadri Shekhara Vibho Tava Suprabhatam.

5  Panchaananabja Bhavashanmukha Vasavadyah
   Traivikramadi Charitam Vibudhah Stuvanthi
   Bhashapathih Patathi Vasarashudhimarat
   Sheshadri Shekhara Vibho Tava Suprabhatam.

6  Eishat Praphulla Sarasiruha Narikela
   Pugadrumadi Sumanohara Palikanaam
   Aavathi Mandamanilah Saha Divyagandaih
   Sheshadri Shekhara Vibho Tava Suprabhatam.

7  Unmiilya Netrayugam Uttama Panjarasthah
   Patra Vashistakadali Phala Sayasaani
   Bhuktvaa Saliilamatha Kelishukah Patanthi
   Sheshadri Shekhara Vibho Tava Suprabhatam.

8  Tantriprakarsha Madhura Svanaya Vipanchya
   Gaaya Tyananta Charitam Tava Naaradopi
   Bhasha Samagram Asakrutkara Chararamyam
   Sheshadri Shekhara Vibho Tava Suprabhatam.

9  Brungavali Cha Makaranda Rasanuvidda
   Jumkara Gitaninadaih Saha Sevanaya
   Niryat Upanta Sarasikamalo Darebhyeh
   Sheshadri Shekhara Vibho Tava Suprabhatam.

10 Yoshaganena Varadadni Vimathyamaane
   Ghoshalayeshu Dadhi Manthana Tivraghosha
   Roshatkalim Vidadhate Kakubhashcha Kumbha
   Sheshadri Shekhara Vibho Tava Suprabhatam.

11 Padmeshamitra Shathapatra Gatalivargah
   Hartum Shriyam Kuvalayasya Nijangalakshmya
   Bheri Ninadamiva Bibrathi Tivranaadam
   Sheshadri Shekhara Vibho Tava Suprabhatam.

12 Srimannabhista Varadakhila Lokabandho
   Sri Srinivasa Jagadeka Dayaikasindo
   Sri Devatha Gruha Bhujantara Divyamurte
   Sri VenkatachalaPate Tava Suprabhatam.

13 Sriswami Pushkarinikaplava Nirmalangah
   Shreyorthino Haravirinchi Sanandanadyah
   Dvare Vasanthi Varavehratot Utamangah
   Sri VenkatachalaPate Tava Suprabhatam.

14 Srisheshashaila Garudachala Venkatadri
   Narayanadri Vrushabhadri Vrushadri Mukhyam
   Aakhyam Tvadiyavasate Ranisham Vadanthi
   Sri VenkatachalaPate Tava Suprabhatam.

15 Sevaparah Shivasuresha Krushanu Dharma
   Rakshombunatha Pavamana Dhanadinatha
   Baddanjali Pravilasannija Shirshadeshah
   Sri VenkatachalaPate Tava Suprabhatam.

16 Dhatishu te Vihagaraja Mrugadhiraja
   Nagadhiraja Gajaraja Hayadhirajah
   Sva Svadhikara Mahimadhikam Arthayante
   Sri VenkatachalaPate Tava Suprabhatam.

17 Suryendu Bhanu Budhavakpati Kavyasouri
   Svarbhanu Ketu Divishat Parishat Pradhanah
   Tvadda Sadasa Charamavadi Dasadasah
   Sri VenkatachalaPate Tava Suprabhatam.

18 Tvatpada Dhuuli Bharita Spuritotamangah
   Svargapavarga Nirapeksha Nijantharangah
   Kalpagama Kalanaya Kulatam Labante
   Sri VenkatachalaPate Tava Suprabhatam.

19 Tvad Gopuragra Shikaranni Nirikshamanah
   Svargapavarga Padavim Paramaam Shrayantah
   Martya Manushya Bhuvane Matim Aashrayante
   Sri VenkatachalaPate Tava Suprabhatam.

20 Sri Bhuminayaka Dayadi Gunnamrutabde
   Devadi Deva Jagadeka Sharanya Murte
   Srimannanta Garudadibhir Architangre
   Sri VenkatachalaPate Tava Suprabhatam.

21 Sri Padmanabha Purushotama Vaasudeva
   Vaikunta Madhava Janardana Chakrapane
   SrivatsaChihna Sharanagata Parijata
   Sri VenkatachalaPate Tava Suprabhatam.

22 Kandarpa Darpa Harasundara Divyamurte
   Kanta Kuchamburuha Kutmala Loladruste
   Kalyana Nirmala Gunakara Divyakirte
   Sri VenkatachalaPate Tava Suprabhatam.

23 Meenakrute Kamata Kola Nrusimha Varnin
   Svamin Parashvatha Tapodhana Ramachandra
   Sheshamsha Rama Yadunandana Kalkirupa
   Sri VenkatachalaPate Tava Suprabhatam.

24 Elaa Lavanga Ghanasara Sugandha Tirtham
   Divyam Viyatsarithi Hemaghateshu Purnam
   Dhrtvadya Vaidika Shikhamanayah Prahrustah
   Sri VenkatachalaPate Tava Suprabhatam.

25 Bhasvanudethi Vikachani Saroruhanni
   Sampurayanthi Ninadai Kakubo Vihangah
   Sri Vaishnava Satatam Architha Mangalaaste
   Dhamaashrayanthi Tava Venkata Suprabhatam

26 Brahmadaya Suravara Samaharshayaste
   Santa Sanandana Mukhastavatha Yogivaryah
   Dhamanthike Tavahi Mangala Vastuhastah
   Sri VenkatachalaPate Tava Suprabhatam.

27 Lakshminivasa Niravadya Gunaika Sindho
   Samsara Saagara Samutaranaika Seto
   Vedanta Vedya Nijavaibhava Bhakta Bhogya
   Sri VenkatachalaPate Tava Suprabhatam.

28 Ittam Vrushachalapater Iiha Suprabhatam
   Ye Manavah Pratidinam Pathitum Pravrutah
   Theshaam Prabhatha Samaye Smrtiranga Bhajam
   Prajnaam Parartha Sulabham Paramam Prasute

Sri Venkatesa Suprabhatam
Sri Venkatesa Suprabhatam

0 comments:

Post a Comment

 
Back to top!